Hvis du er utilfreds med en beslutning i en skadehenvendelse og gerne vil klage, skal du tage kontakt til Willis Insurance Agency (WIA). WIA bestræber sig på hele tiden at sikre, at vores kunder er tilfredse og bliver behandlet korrekt, men skulle det mod forventning vise sig, at du er utilfreds med den skadesbehandling, WIA har leveret, kan du rette henvendelse pr. mail eller brev til vores koncernadvokat Anne Patricia Rehlsdorph. Henvendelsen sendes til: klage@wia.dk eller Willis Insurance Agency, Rundforbivej 303, 2850 Nærum, att. Klage.

Når vi modtager en klage, vil vi undersøge sagen sammen med den ansvarlige skadesbehandler, og indenfor 7 dage vil du modtage en tilbagemelding med WIA’s vurdering af sagen og et løsningsforslag.

Hvis du stadig er utilfreds med beslutningen, kan du henvende dig til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, Box 360, 1572 København V, telefon 33 15 89 00.