Hvad dækker en netbankforsikring?

En netbankforsikring dækker tab ved it-kriminalitet, i form af elektronisk tyveri af penge.

Hvad er forskellen på netbankindbrudsforsikring og cyberforsikring?
På grund af den stigende it-kriminalitet mod virksomheder og offentlige myndigheder, er der stor fokus på cyberforsikringer. En netbankforsikring dækker hacking af virksomhedens computere, der fører til et netbankindbrud. En cyberforsikring dækker langt mere i forbindelse med forskellige cyberangreb, såsom hacking, Ddos-angreb, virus, malware osv.

Se skemaet nedenfor, hvor der er en oversigt over, hvad de to forsikringsprodukter som udgangspunkt dækker:

Netbankforsikring Cyberforsikring
Indbrud i netbank begået af tredjemand x x
Varer der afsendes efter hacking x
Undersøgelsesomkostninger x
Omkostninger til at genoprette systemer eller netværk efter et cyberangreb x
Cyberafpresning x
Driftstab somfølge af et cyberangreb x
Udgifter til at underrette personer berørt af et databrud x
Erstatningskrav/godtgørelser som følge af brud på persondataloven x
Advokatomkostninger x
Omkostninger til it-konsulenter x

 Læs mere om cyberrisiko på Willis Towers Watsons hjemmeside om cyberrisiko:

Cyberforsikring

Hvilke virksomheder kan ikke benytte hjemmesiden til at tegne netbankforsikring?
Finansielle institutioner som banker, sparekasser, investeringsselskaber (investering for tredje part), kapitalforvaltere samt online gambling-virksomheder og virksomheder, der driver online auktioner, kan ikke tegne netbankforsikring via denne hjemmeside.

Præcisering af forsikringsdækningen, når flere eller andre end forsikringstager har adgang til kontoen
En netbanksforsikring dækker elektronisk tyveri begået af en ekstern person via sikredes netværk. Det vil sige, at der er dækning, hvis en af sikredes egne netbankkonti, eller en konto sikrede har adgang til (f.eks. som administrator) hackes via sikredes netværk.

HVIS andre end administrator, f.eks. administrerede, har adgang til kontiene, er indbrud via deres eget netværk ikke dækket på administratorens netbankdækning. Derfor kræver dækning i dette tilfælde, at administrerede kunde også selv tegner samme netbankforsikring.