Netbankforsikring – begæring

Pris på netbankforsikring ud fra virksomhedens størrelse og dækningsniveau:

*Du får 100 kr. rabat på dækningen hvis du har Heimdal PRO.

Har du spørgsmål til forsikringsaftalen eller spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte
Willis Towers Watson.

Meddækning af datterselskaber i koncernen, der er under forsikringstagers direkte eller indirekte kontrol via:
 • Ejerandele, der repræsenterer stemmemajoritet
 • Retten til at udpege eller afsætte flertallet af dette selskabs bestyrrelsesmedlemmer eller
 • Enekontrol over stemmemajoteten i dette selskab i henhold til skriftlige aftale med selskabets øvrige ejere.
Hvis der er andre end sikredes virksomheds ansatte der har adgang til sikredes netbankskonti, eller er forsikringstager en Ejer- eller Andelsboligforening, bedes du rette henvendelse til Willis Towers Watson på 88 13 92 86 eller dk-netbanksindbrud@willis.com
 • at virksomheden / koncernen ikke tidligere har været udsat for it kriminalitet i form af elektronisk tyveri.*
 • at virksomheden / koncernen efterlever de sikkerhedsforskrifter, der fremgår af virksomhedens netbanksaftale.*
 • at virksomhedens / koncernens netbanksaftale er indgået på erhvervsvilkår.*
 • at virksomheden / koncernen anvender brugeridentifikation og personligt kodeord i sit netværk.*
 • at virksomheden / koncernen har installeret firewall og antivirusprogram, som opdateres regelmæssigt.*
 • at virksomheden / koncernen ved brug af mobile enheder alene anvender bankens software(applikation) eller platform.*
 • at adgang til bankkonti via mobile enheder skal være beskyttet med kode, ligesom enhedens styresystem og bankens netbank applikation skal være opdateret til seneste version.
 • at virksomheden /koncernen ikke er en finansiel institution som bank, sparekasse, investeringsselskab (investering for tredje part), kapitalforvalter samt online gambling-virksomhed og virksomhed, der driver online auktioner. Disse kan ikke tegne netbanksforsikring via denne hjemmeside.*
Det er en forudsætning for forsikringsdækning at både administrator og forsikringstager til enhver tid opfylder ovenstående tegningskriterier. Dvs. at forsikringstager ved køb af dækning for egen konto hos administrator eller ved køb af dobbeltadgang er opmærksom på, at tegningskriterierne bekræftes på vegne af bådeforsikringstageren og administrator.
  Vi gør opmærksom på, at urigtige oplysninger, fx om installering og opretholdelse af Heimdal Pro, kan betyde, at dækningen indskrænkes eller helt bortfalder. Heimdal Pro udbydes af en ekstern leverandør og henvendelser vedrørende produktet skal rettes til CSIS/Heimdal. Willis kan ikke være ansvarlig for fejl, mangler, forsinkelse eller andet vedrørende Heimdal Pro og CSIS’ produkter og services.