Netbankforsikring - begæring

Pris på netbankforsikring ud fra virksomhedens størrelse og dækningsniveau:

 
Tryk på skemaet for at se en større version

Karenstid gælder kun den udvidet dækning. Du kan læse mere om karenstid her.

Har du spørgsmål til forsikringsaftalen eller spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte Willis.

Meddækning af datterselskaber i koncernen, der er under forsikringstagers direkte eller indirekte kontrol via:
 • Ejerandele der repræsenterer stemmemajoritet
 • Retten til at udpege eller afsætte flertallet af dette selskabs bestyrrelsesmedlemmer eller
 • Enekontrol over stemmemajoteten i dette selskab i henhold til skriftlige aftale med selskabets øvrige ejere.
 • at virksomheden / koncernen ikke tidligere har været udsat for it kriminalitet i form af elektronisk tyveri.*
 • at virksomheden / koncernen efterlever de sikkerhedsforskrifter, der fremgår af virksomhedens netbanksaftale.*
 • at virksomhedens / koncernens netbanksaftale er indgået på erhvervsvilkår.*
 • at virksomheden / koncernen anvender brugeridentifikation og personligt kodeord i sit netværk.*
 • at virksomheden / koncernen har installeret firewall og antivirusprogram, som opdateres regelmæssigt.*
 • at virksomheden / koncernen ved brug af mobile enheder alene anvender bankens software(applikation) eller platform.*
Det er en forudsætning for forsikringsdækning at både administrator og forsikringstager til enhver tid opfylder ovenstående tegningskriterier. Dvs. at forsikringstager ved køb af dækning for egen konto hos administrator eller ved køb af dobbeltadgang er opmærksom på, at tegningskriterierne bekræftes på vegne af bådeforsikringstageren og administrator.
  Vi gør opmærksom på, at urigtige oplysninger, fx om installering og opretholdelse af Heimdal Pro, kan betyde, at dækningen indskrænkes eller helt bortfalder. Heimdal Pro udbydes af en ekstern leverandør og henvendelser vedrørende produktet skal rettes til CSIS/Heimdal. Willis kan ikke være ansvarlig for fejl, mangler, forsinkelse eller andet vedrørende Heimdal Pro og CSIS’ produkter og services.