Bestilling af netbankforsikring

Det er billigt og nemt at forsikre din virksomhed mod tab på grund af netbankindbrud.

Når du tegner en netbankforsikring, skal du udfylde bestillingsformularen omhyggeligt  forkerte oplysninger kan betyde, at dækningen indskrænkes eller helt bortfalder. f.eks. ved at det urigtigt oplyses, at der er installeret firewall og antivirusprogram, som opdateres jævnligt, eller at Heimdal Pro er installeret og abonnementet er opretholdt.

Bestil forsikringen her

Når Willis Towers Watson har modtaget din bestilling, sender vi følgende retur til dig:

  • Certifikat til dokumentation af den valgte dækning.
  • Opkrævning (indenfor 30 dage).

Netbankforsikringen træder altid i kraft, og der betales præmie, fra den 1. i den kommende måned, og frem til den 1. januar, hvor policen har hovedforfald.

Du kan opsige netbankforsikringen til policens hovedforfald 1. januar. Det skal du blot gøre 1 måned før periodens ophør.

Fornyelse
Forsikringen fornyes automatisk.

Hvis der sker ændringer i forsikringstagers omsætning, balance eller antal af ansatte, der bevirker at forsikringstager falder uden for det interval, forsikringstager er indtegnet under, er forsikringstager forpligtet til at tegne en ny forsikring via Willis Towers Watsons hjemmeside.

Forsikringstager skal huske at opsige eksisterende forsikring i henhold til betingelserne senest 1 måned før forfald. Hvis dette ikke sker, kan en eventuel erstatning nedsættes eller bortfalde.