It-kriminalitet - anmeldelse af netbankindbrud

Ved mistanke om, at virksomheden er blevet udsat for it-kriminalitet, skal du straks:

  • Begrænse skaden så vidt som muligt - for eksempel lukke computersystemerne.
  • Kontakte banken og få spærret relevante konti.
  • Kontakte forsikringsselskabet (se nedenfor).
  • Anmelde begivenheden til politiet (se hjemmesiden: www.politi.dk under ”Hjælp Politiet”, ”Anmeld it-kriminalitet”).

Resten af forløbet aftales med forsikringsselskabet, inden du foretager dig yderligere.

Anmeldelse af tab ved it-kriminalitet
Forsikringstager skal via http://www.riskpoint.eu/report-first-party-claim/ anmelde skaden til RiskPoint i henhold til de gældende forsikringsbetingelser: ’’30.305 Netbankforsikring DK 02.2016’’.

Virksomheden skal, så godt som muligt, dokumentere de anmeldte tab og eventuelle dækkede omkostninger samt hjælpe forsikringsselskabet og politiet med opklaringen af sagen.